mat in Rheintal, Schweiz read 348CPM on 2018-09-11 18:01:50UTC
mat in Rheintal, Schweiz read 309CPM on 2018-09-11 19:18:16UTC
mat in Rheintal, Schweiz read 326CPM on 2018-09-11 19:35:10UTC
TYNGS3 in Tyngsboro,MA read 114CPM on 2018-09-12 00:33:41UTC
opengeigerde in Stuttgart, Germany read 145CPM on 2018-09-12 21:56:27UTC
opengeigerde in Stuttgart, Germany read 145CPM on 2018-09-12 22:06:37UTC
opengeigerde in Stuttgart, Germany read 145CPM on 2018-09-12 22:16:48UTC
opengeigerde in Stuttgart, Germany read 145CPM on 2018-09-12 22:26:58UTC
hardrive9000 in Argentina, Jujuy, San Pedro read 143CPM on 2018-09-12 23:00:09UTC
hardrive9000 in Argentina, Jujuy, San Pedro read 119CPM on 2018-09-12 23:33:12UTC
Mariete in Madrid, Spain read 364CPM on 2018-09-12 23:39:04UTC
moad0815 in Peine, Germany read 670CPM on 2018-09-13 02:51:31UTC
Mariete in Madrid, Spain read 120CPM on 2018-09-13 15:58:14UTC
sandi in Prague, Czech Republic read 50CPM on 2018-09-13 21:31:05UTC
Mariete in Madrid, Spain read 100CPM on 2018-09-14 00:17:16UTC
Mariete in Madrid, Spain read 100CPM on 2018-09-14 06:01:42UTC
paolozoso in Villasanta, Italy read 4332CPM on 2018-09-14 07:55:11UTC
Andi in Dueren read 274.4CPM on 2018-09-14 08:53:30UTC
Andi in Dueren read 269.9CPM on 2018-09-17 12:32:22UTC
Mariete in Madrid, Spain read 100CPM on 2018-09-17 14:38:44UTC
Andi in Dueren read 269.9CPM on 2018-09-17 15:58:22UTC
Andi in Dueren read 274.4CPM on 2018-09-17 19:26:22UTC
Andi in Dueren read 274.4CPM on 2018-09-17 21:20:22UTC
Andi in Dueren read 269.9CPM on 2018-09-17 23:54:20UTC
Mariete in Madrid, Spain read 455CPM on 2018-09-17 23:58:20UTC
Andi in Dueren read 269.9CPM on 2018-09-18 11:09:20UTC
Andi in Dueren read 269.9CPM on 2018-09-18 13:20:20UTC